Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ytre Evenes vannverk - Kvitfors vannverk

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vannledning

Det er lekkasje på forsyningsledningen mellom Kvitfors og Boltås, det vil ha noen midlertidige konsekvenser for våre kunder på forsyningsnettet. Det kan oppleves noe trykkfall på vannet da vi forsyner flere abonnenter via/om Evenesmark-ledningen. Det skal ikke føre til bortfall av vann for våre kunder på nettet til Ytre Evenes vannverk.

Tjeldsund kommune orienterer følgende for sine abonnenter i berørt område:

«Kvitfors vannverk

Vi har lekkasje på forsyningsledningen fra Kvitfors. 

Lekkasjen er foreløpig lokalisert høyt oppe på forsyningsledningen, og området fra Boltås-krysset til kapellet i Kvitfors er stengt av. 
Abonnenter innenfor dette området vil oppleve lite eller ingenting trykk med mens lekkasjesøket pågår.Andre abonnenter forsynes via/om Evenesmark.  
Noen abonnenter utenfor det avstengt området vil oppleve periodevise trykkfall. 

Enkeltabonnenter kan i verste fall miste vannet i perioder.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å bruke minst mulig vann inntil vi har fått lekkasjen utbedret. 
Videre lekkasjesøk pågår og utbedringen starter umiddelbart. Arbeidet må påregnes å vare utover kvelden. 
Vi beklager hendelsen og vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer om hvor lang tid utbedringen vil ta.»