Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vannforsyningssituasjonen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vannforsyning

Vannforsyningssituasjonen i Evenes kommune. 

Foreløpig har vi tilstrekkelig vannforsyning i magasinene, men værmeldingen framover tilsier ingen endring de nærmeste 14 dagene. Dette gjør at vi må forberede oss på at forsyningssituasjonen blir mer vanskelig enn den er nå.

Tilsiget i vannkildene er lite, og mye isgang gjør denne tørkeperioden ekstra utfordrende. Lite snø gjør også at telen går dypt.

Indre Evenes vannverk (område Bogen – Lenvik – Evenes syns- og mestringssenter)

Vi opplever noe trykkfall/uregelmessige hendelser på ledningen fra vannkilden, og per nå jobber kommunen med å rette opp denne situasjonen. Det er foreløpig uklart om det vil ha konsekvenser for våre abonnementer. Vi vil komme tilbake med oppdatert informasjon i denne artikkelen. 

Tilsiget i magasinet/vannkilden er liten, men foreløpig har vi tilstrekkelig mengde. Ved langvarig frostperiode fremover vil situasjonen kunne endre seg. Det henvises til at det er ikke anledning for å frostappe, for øvrig anmodes til et moderat nødvendig vannforbruk.

Ytre Evenes vannverk (område Kvitfors – Evenesmark -flyplass/flystasjon – Evenes)

Foreløpig er situasjonen under kontroll, men overvåkes kontinuerlig fremover. Tilsiget i magasinet er lite, og ved langvarig barfrost vil situasjonen kunne forverre seg.  Det henvises til at det er ikke anledning for å frostappe, for øvrig anmodes til et moderat nødvendig vannforbruk.

Abonnenter kommunale vannverk – tiltak ved manglende eller lite vann:

Er du tilkoblet kommunalt vannverk og opplever vannmangel, sjekk først om naboer har vann, gjelder naboer tilkoblet samme vannverk. Har naboene vann, gjelder problemet bare din stikkledning og da må du henvende deg til rørlegger eller entreprenør for å få tint ledningen.

Er naboene også uten vann, ring Håkon Olsen på telefon 941 72 199. Oppnås det ikke kontakt kan det alternativt ringes til Stein-Even Fjellaksel på telefon 411 05 187

Brattforsen vassverk (område Dragvik – Lakså – Liland)

Vannverket har meldt til kommunen at per 29. januar er situasjonen under kontroll og det opprettholdes normal drift og produksjon på vannverket. 

Hvis abonnementer tilknyttet Brattforsen vannverk skulle oppleve bortfall av vann eller andre uforutsette hendelser, kan det tas kontakt med driftsingeniør Stig Flattum på telefon 90678372

Andre private vannkilder

Kommunen har ikke fullstendig oversikt over situasjonen på andre private vannkilder/vannverk. Her er det vannverkseier som har ansvaret for både forsyning og informasjon ut til sine abonnementer. 

Imidlertid ønsker kommunen oversikt over situasjonen/langvarig bortfall av vann, og ber om at de som er fri for vann å meddele dette til kommunen. Send fortrinnsvis på e-post, evt. ring sentralbordet på telefon 769 81500

Andre private vannkilder – tiltak ved manglende eller lite vann:

Sjekk vannkilden om hvordan vanntilgangen er i kilden. Er vanntilgangen liten eller manglende, vurder hvilke andre muligheter du har. Det kan være å fjerne is eller ta i bruk andre kilder. Trenger du hjelp, kontakt maskinentreprenør.

Er vannkilden/brønnen i normal drift, kan vannledningen mellom kilde/brønn og huset være frosset. For hjelp til tining av denne, kontakt rørlegger eller entreprenør.