Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Åsenveien stengt

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Åsenveien er f.o.m. 20.01.2021 stengt for normal biltrafikk etter siste boligbebyggelse (Åsenveien 45). Dette gjelder inntil videre.

åsenvg_stengt.png

Dette vil bli skiltet da det pågår arbeid på/langs veien som fører til at biler ikke kan passere.
Evenes kommune er via entreprenør Fagerhaug Maskin AS i gang med uttak av skog i Åsen og ved Strandvannet. Entreprenør starter i disse dager oppflising av trevirke langs den kommunale veien, og det vil derfor være mye anleggstrafikk og trevirke som kan være på veibanen ved det gamle steinbruddet.

Nødvendig transport inn til veiens ende avtales direkte med entreprenør på stedet i tidsrommene det er anleggsvirksomhet langs/på vei.
Dette kan være eksempelvis personer med behov for å komme seg inn mot sine respektive eiendommer og/eller fritidsboliger langs Strandvannet.

Det vil være mulighet å kjøre helt inn til snuplass når det ikke foregår anleggstrafikk, men vi gjør oppmerksom på at det kan ligge trevirke/flis i veibanen. Kjøring vil derfor foregå på eget ansvar. Evenes kommune vil ikke påta seg ansvar ved punktering el.l.

Dette gjøres for å sikre både biler og myke trafikanter fra anleggsvirksomheten. Evenes kommune beklager de ulemper dette eventuelt måtte medføre for brukere av området. 
Det bes videre om at man generelt holder god avstand til maskiner i drift i området.

 

Ved spørsmål eller generelle avklaringer kan det tas kontakt med Stein-Even Fjellaksel på telefon 41105187.