Oppstart vaksinasjon av 85 år og eldre

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune starter i uke 3 opp med koronavaksinasjon av personer som er 85 år og eldre.

Pr 12.januar har alle sykehjemsbeboere fått tilbud eller blitt vaksinert med første dose. Andre dose gis i uke 4. I tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene kunne vi fra uke 2 begynne å vaksinere helsepersonell, og vi har idag gitt vår første vaksine til helsepersonell. 

Fra uke 3 begynner vi å vaksinere personer i aldersgruppen over 85 år. Det er 54 personer i denne aldersgruppen i Evenes, der 16 av disse er sykehjemsbeboere som allerede har fått tilbudet. De resterende 38 personene i aldersgruppen vil bli kontaktet av kommunen og tilbudt vaksine. Denne vaksineringen starter opp i  Evenes, da vi ikke får nok vaksiner til å innkalle til "gymsalvaksinering" riktig ennå. 

Evenes kommune skal fortsatt samarbeide med Tjeldsund kommune om vaksinering, men de har ikke vaksinert alle sine sykehjemsbeboere ennå. Så mens vi venter på større vaksineleveranser og at begge kommunene er klar til å starte vaksinering av personer over 85 år, så starter vi forsiktig opp lokalt. 

Evenes kommune minner om at koronavaksineringen vil ta tid. Folkehelseinstituttet opplyser at vi ikke kan forvente økning i antall ukentlige doser før tidligst februar.