Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Koronavaksinasjon i Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 og smittevernloven § 3-8 skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogram. Ifølge beredskapslovgivningen plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt.

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har kommunene Evenes og Tjeldsund anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggere å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Tildeling av time forvaksinering skjer på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta.

Innbyggere i Evenes og Tjeldsund kommune som er i aldersgruppen over 65 år, eller som er i alder fra 18 til 64 år og i risikogruppen bes om å registrere seg digitalt for en plass i vaksinasjonskøen. Besøk hjemmesidene til Evenes og Tjeldsund kommune for å registrere deg snarest. Vi ønsker at alle innbyggere registrerer seg uavhengig av hvor i prioriteringskøen man befinner seg. På den måten vil vi ha en oversikt over hvem som ønsker å vaksinere seg.

Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.

For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar).

Grunnet vaksinens korte holdbarhet vil tildeling av time skje på kort varsel. Alle må vaksinere seg to ganger. Når du setter deg i kø og får tildelt time, vil du også bli tildelt time nummer to. Vi ber om at begge tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre på tildelte timer.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta fra du registrerer deg i køen, frem til time blir gitt. Om det skulle gå noe tid, ber vi deg være tålmodig. Grunnen til at vi avventer med å tildele deg time, er at vi ikke har mottatt nok vaksiner til alle som ønsker det, og må prioritere.

Kommunenes hjemmeside vil bli oppdatert med vaksinestatus fortløpende.

Vaksineringen vil foregå på Elvemndsveien 459, 9440 Evenskjer. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.