Status koronavaksinasjon i Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kommer vi til å oppdatere hvor mange vaksiner vi får levert til Evenes kommune, samt status for vaksinering.

 

 Status vaksinasjon

Prioritet 1 Målgruppe Status Vaksinasjonsdekning
1 Beboere i sykehjem Alle har fått tilbud.  90 %
2 Alder 85 år og eldre Alle har fått tilbud 94 %
3 Alder 75-84 år Alle har fått tilbud 89 %
4 Alder 65-74 år Alle har fått et tilbud  91%
4 Risikogruppen 18-64 år Alle har fått tilbud Alle som er reg. 
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand Alle har fått tilbud  
6 Alder45-54 år med underliggende sykdom/tilstand Alle har fått tilbud  
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand  Alle har fått tilbud  
8 Alder 55-64 år  Vaksinasjon pågår  
9 Alder 45-54 år    

Vaksineleveranse til Evenes kommune

Uke  1  2   3  4  5  6   7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Antall doser 12  6 12 24 30 36 30 24 24 24 18 18 24 42 48 42 54 48  36 42 48 72 60 60 66 60 48 42 72 162 114 54 66 47 32

 *Et hetteglass gir 6 doser.

Milepæler:

- 12.januar har alle sykehjemsbeboere ved Evenes omsorgsenter fått tilbud om eller blitt vaksinert med første dose.

- 12. januar vaksinerte vi vårt første helsepersonell etter prioriteringslisten over utvalgt helsepersonell. 

- Pr 2.februar er alle sykehjemsbeboere fullvaksinert.

- 2.februar har kommunen tilbudt vaksine til alle i aldersgruppen over 85 år og starter opp med aldersgruppen 75-85 år. 

- Pr 8.april har kommunen med noen få unntak gitt tilbud om vaksine til aldersgruppen 75-84 år og starter opp med aldersgruppen 65-74 år.

 - Pr 23.april har alle i risikogruppen 18-64 år med spesifikke sykdommer/ tilstander som er registrert i Helseboka, fått tilbud om 1.dose. 

- Pr 16.juni har alle i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år) fått innkalling til første dose

- I uke 25 får de første i prioriteringsgruppe 6 (55-64 år med underliggende sykdommer) innkalling.