Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Status koronavaksinasjon i Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kommer vi til å oppdatere hvor mange vaksiner vi får levert til Evenes kommune, samt andel vaksinerte. 

Uke nr Ant hetteglass Målgruppe Antall vaksinerte i Evenes
1 2 Sykehjemsbeboere 13
2 1 Sykehjemsbeboere + 20 % utvalgt helsepersonell 6
3 2 Personer over 85 år + 20 % utvalgt helsepersonell 12
4 4 Personer over 85 år + 20 % utvalgt helsepersonell  24  
 5 5 Personer over 85 år + 20 % utvalgt helsepersonell  30  
6 6 Personer over 75 år + 20 % utvalgt helsepersonell    
7 5 Personer over 75 år + 20 % utvalgt helsepersonell    
8 4 Kun dose 2    
9 4 Kun dose 2     
10 4 Personer over 75 år    
11 3 Personer over 75 år + 20 % helsepersonell    
12 3 Personer over 75 år + 20 % helsepersonell    
13 4 Personer over 75 år + 20 % helsepersonell    
14 7 Personer over 75 år + 65-74 år + 20 % helsepersonell    
15 8 Personer over 75 år + 65-74 år + 20 % helsepersonell    

 Fra uke 6 startet vi fellesvaksinasjon med Tjeldsund kommune. 

*Et hetteglass gir mellom 6 doser.


Milepæler:

- Pr 12.januar har alle sykehjemsbeboere ved Evenes omsorgsenter fått tilbud om eller blitt vaksinert med første dose.

- 12. januar vaksinerte vi vårt første helsepersonell etter prioriteringslisten over utvalgt helsepersonell. 

- Pr 2.februar er alle sykehjemsbeboere fullvaksinert.

- Pr 2.februar har kommunen tilbudt vaksine til alle i aldersgruppen over 85 år og starter opp med aldersgruppen 75-85 år. 

- Pr 8.april har kommunen med noen få unntak gitt tilbud om vaksine til aldersgruppen 75-84 år og starter opp med aldersgruppen 65-74 år.