Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nye nasjonale anbefalinger fra 04.01.21

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

For å holde kontroll over spredningen av korona, er det fra 04.01.21 nye nasjonale smitteverntiltak. 

Nasjonale anbefalinger 

Sosial kontakt
- Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
- Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser
- Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning
- All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
- Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

Arbeidsplasser
- Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker
- Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett
- Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
- Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement
- Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
- Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
- De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder
- Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring
De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)