Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Registrer deg her om du ønsker koronavaksine

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

OPPDATERT 06.01.21: Evenes og Tjeldsund kommuner ber innbyggere om å registrere seg digitalt for å sette
seg i vaksinasjonskø for Covid-19.

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 (1) og smittevernloven § 3-8(2) skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjon. Ifølge beredskapslovgivningen (2-6) plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. 

helsebokabildeI forbindelse med vaksinering mot covid-19 har Evenes og Tjeldsund kommuner anskaffet et digitalt system, Helseboka, som gjør det mulig for innbyggerne å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering.

Her kan du registrere deg: Helseboka. Mer informasjon om registrering i Helseboka kommer. 

Tildeling av time for dem som står i vaksinasjonskø vil skje på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta. Innbyggere i Evenes og Tjeldsund kommune som er i aldersgruppen over 65 år, eller som er i
alder fra 18 til 64 år og i risikogruppen bes om å registrere seg digitalt for en plass i vaksinasjonskøen.

Vi ønsker at alle innbyggere registrerer seg uavhengig av hvor i prioriteringskøen man befinner seg. Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre. For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på vaksinetelefon 94 79 64 21 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar)

Det er kort varsel ved tildeling av time. Dette skyldes at vaksinene har kun 5 dagers holdbarhet etter at den blir distribuert ut fra de sentrale lagrene. Ved tildeling av første time vil det også settes opp time til dose nr 2, ca 3 uker etter første dose. Pga kort holdbarhet på vaksinen er det viktig at tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre tildelte timer.

Vaksineringen vil foregå i Skånlandshallen. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.