De første koronavaksinene ankommer Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune har idag fått varsel om når vi får de første dosene med koronavaksine.

Den første koronvaksinen som blir tilgjengelig er Comirnaty (BioNTech og Pfier). Folkehelseinstituttet har bedt kommunen om tilbakemelding om vi kan motta de første vaksinene fra uke 1. I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først. I den første leveringen vil Evenes kommune motta 10 vaksinedoser. 

Vi har fått vaksineutstyret vi trenger og har planlagt godt for hvordan vi skal gjennomføre vaksineringen. Siden vi mottar få vaksiner i starten, forholder vi oss til prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet:

Prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

- organtransplantasjon
- immunsvikt
- hematologisk kreftsykdom siste fem år
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
- kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

- Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
- Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
- Diabetes
- Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
- Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
- Demens
- Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
- Hjerneslag
- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19.      Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

 

Du blir kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på vår nettside.