Forsvaret / Forsvarsbygg i Evenes

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

forsvarsbygg 900 2