Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Offentlig ettersyn boligområde

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Birkelund boligfelt i Evenes kommune, PlanID 2020501

 

Planområde markert med blå linje

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 og delegert vedtak 07.12.2020, legges forslag til detaljregulering for Birkelund boligfelt i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. desember 2020 - 29. januar 2021. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av fire- og seksmannsboliger i området. Evenes Kommune har gitt dispensasjon og rammeavtale for oppsetting av en firemannsbolig i området, og det er i denne reguleringsprosessen ønskelig å tilrettelegge for etableringen av ytterligere tre seksmannsboliger innenfor planområdet.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2020501 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til innen 29. januar 2021

Dokumentene til planforslaget kan ses på Evenes rådhus eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Narvik kommunes hjemmesider - innsynssak 20/6310.