Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunepsykolog i Evenes og Tjeldsund kommune

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Hanne Trine Normann begynte som kommunepsykolog i Evenes og Tjeldsund kommune medio november 2020.

hannenormannHanne presenterer seg selv;
Jeg ble utdannet psykolog i 1997 og har arbeidet i psykiatritjenesten (BUP og VOP), PP-tjenesten, mm. Har god erfaring med kartlegging, utredning og behandling, samt veiledning på individnivå og gruppenivå, i tillegg til tverrfaglige samarbeid. De siste 5 årene har jeg jobbet med undervisning og veiledning på universitetet i psykisk helse. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere, innbyggere i Tjeldsund og Evenes kommune. der jeg som psykolog skal være med på å bidra til å sette fokus på psykisk helse i befolkningen, med særskilt oppmerksomhet på barn og unge.

Hovedområdene for kommunepsykologen vil være:
- Kartlegging/ behandling av barn og unge
- Veiledning og undervisning av ansatte i kommunale tjenester
- Gruppesamlinger/ samtaler med ulike tema
- Bistå med veiledning i psykososialt kriseteam
- Bistå ved ungdommens helsestasjon

Andre oppgaver vil tilkomme etter hvert.

Kontaktinformasjon
Barn og unge: Ta kontakt med helsesykepleier Ann- Kristin Skånhaug. Hun vil videreformidle din henvendelse til kommunespykologen, eller eventuelt foreslå andre aktuelle hjelpeinstanser.

Kommunens tjenesteområder ved leder kan ta direkte kontakt med kommunepsykologen dersom det er behov for veiledning/undervisning mm.

Fastleger henviser på selvstendig grunnlag for øvrige pasienter.