Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vannkokepåbud Solås-Evenesvik

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Vannkokepåbud fra Solås til Evenesvik.

vannlekk.jpg

Grunnet vannlekkasje melder Evenes kommune om at det nå innføres kokepåbud for kommunalt vann sør for Solås. Dette gjelder frem til ny melding. 

Når vannet er tilbake etter vannavstenging
La kranen nærmest vanninntaket til boligen renne med kaldt vann til vannet er klart. 
Dersom du er usikker på hvilken kran som er nærmest vanninntaket, kan du åpne kaldtvann ved laveste punkt i boligen. Dette for å slippe ut luft samt spyle ut eventuelle partikler.

Hvorfor blir vannet brunt?
Brunt vann og partikler i drikkevannet kan skyldes at innvendig belegg i vannledningene har løsnet og blir fraktet med drikkevannet. Det kan også være inntrengning av jordmasser rundt røret. Sistnevnte kan være årsak til et eventuelt kokepåbud.
Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning, eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.
Merk: Det kan være lurt å unngå å bruke varmt vann inntil vannet er klart igjen. Dette for å forhindre grums i varmtvannstanken. 
Man burde også vente med vask av klær frem til vannet er helt rent igjen. 

Ikke mottatt varsel fra kommunen? 
Se artikkel om kommunens varslingssystem.