Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hogst i Åsen, Bogen

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune er i gang med hogst i Åsen i Bogen, området mellom Strandvannet og bebyggelsen langs sporet.

Hogst 1

Fagerhaug Maskin AS er entreprenør og kjøper av skogen.

Det vil være aktivitet med hogstmaskiner i denne forbindelse. Vi ber brukere av området å ivareta egen sikkerhet, og ikke oppsøk maskinentreprenør i oppdrag uten at dere er tilkjennegjort fra maskinfører.

Hogsten vil vare f.o.m. i dag, torsdag 03.desember.

Det er planlagt lunneplass for virket i det gamle bruddet langs Åsenveien, det kan til tider være anleggstrafikk langs kommunal vei, men dette vil bli skiltet og informert om når det blir aktuelt å kjøre ut virket fra skogen.

Ved spørsmål og henvendelser kan Leder for PLU, Stein-Even Fjellaksel, kontaktes tlf 411 05 187.