Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gatelys

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Her følger informasjon om gatelysene i kommunen

 amsterdam-643384_1920.jpg

Generelt
Det arbeides for tiden med utskifting av defekte gatelys. I denne forbindelse kan man oppleve at gatelys er slått av- eller på til ukurrante tider. Dette er en del av HMS- og kvalitetssikring i arbeidet og styres i denne sammenheng av entreprenør. Utover dette styres tenne- og slukketider av døgnets lystimer, og kan derfor reguleres til forskjøvete tider fra dag til dag. 

Melde feil?
Dersom du ønsker å melde til Evenes kommune om feil på gatelys ber vi om at det brukes følgende kontaktinformasjon: 

  • E-post:
  • Telefon: 76981500


Om styring av gatelys 
Alle gatelys på kommunale veier i Evenes styres via internett. Gatelysene er stilt inn til å tenne/slukke automatisk, og styres av døgnets lystimer (astrour). 
Ved hjelp av denne løsningen unngår man at gatelys er tent på dagtid når det er lyst ute, samtidig som man er sikret at gatelysene er tent når det er nødvendig. 
Dersom avvik ift dette oppdages ber vi om at det brukes ovennevnte kontaktinformasjon. 

Tent gatelys på dagtid
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid kan gatelysene måtte tennes manuelt. Dette styres av enten entreprenør eller kommunen, og er en del av HMS- og kvalitetssikring av arbeidet. 
Dersom det likevel mistenkes feil på anlegg, ber vi om at det brukes ovennevnte kontaktinformasjon.