Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – søknad om støtte for 2021».

Logo Bufdir

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Søknadsfrist: 4. desember 2020

Hvem kan søke?
• Offentlige instanser
• Private aktører
• Frivillige organisasjoner

Her kan du lese hele utlysningen og søke

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke
Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper:
• Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
• Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
• Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner kan søke om tilskudd.

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2021 for tilskuddsordningen.
Det er elektronisk søknadsskjema og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre.

Lenke til søknadsskjema finnes på Bufdirs søknadsportal.

Kontaktperson i Evenes kommune:
Birgitte Rørvik Bruun