Budsjett og handlingsplan 2021-2024

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du lese formannskapets innstilling til budsjett 2021 og handlingsplan 2021- 2024.

 

Formannskapet gjorde i møte den 17.11.2020 innstilling til kommunestyret i Budsjett 2021 og Handlingsplan 2021-2024 i sak PS 101/20.

Videre gjorde formannskapet i samme møte sak PS 102/20 innstilling om betalingssatser mv. for 2021.

Dokumentene legges med dette ut til offentlig ettersyn fram til møte i kommunestyret 3. desember 2021. I tillegg til kommunens nettside, er dokumentene også utlagt på rådhuset i Bogen.

pdf Betalingssatser 2021 - formannskapets innstilling (632 KB)

pdf Budsjett 2021 - Handlingsplan 2021-2024. Formannskapets innstilling (2.38 MB)