Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ny reguleringsplan for flyplassområdet

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

bilde flystasjon

Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) har nå vedtatt den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. 

-Vedtaket om den statlige reguleringsplanen er en viktig milepæl for videre utvikling i hele regionen. Den gir også svært viktige avklaringer for mange av innbyggerne våre, sier ordfører i Evenes Terje Bartholsen.

-De som blir direkte berørt av flystøy, vil nå få svar som de har ventet på i flere år. Kommunene står her på innbyggernes side og vil gjøre hva vi kan for at det blir en god prosess i det videre arbeidet med støytiltak på eiendommene, sier Bartholsen. Han forventer at Forsvarsbygg også vil bidra til dette.

Den nye reguleringsplanen er utført som statlig plan etter avklaring med lokale og regionale myndigheter, og avløser den tidligere reguleringen av området.

-Planen sikrer og gir rammer for den videre utvikling av lufthavnen og flystasjonen, sier sjef for nasjonale flyplasser i Avinor, Knut Holen og prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg i en felles melding. 

Evenes kommune har også vært spesielt opptatt av at reguleringsplanen burde løse de store utfordringene med trafikksikkerhet omkring flyplasskrysset, der fotgjengertrafikk mellom flyplassen, flystasjonen og næringsområdet på Nautå er en stor utfordring. I brevet som følger med reguleringsplanen skriver departementet at Forsvaret/Forsvarsbygg skal være med å løse dette sammen med Vegvesenet og kommunen.

-Jeg er glad Forsvarets ansvar for å løse trafikksikkerheten kommer tydelig fram i brevet, selv om jeg skulle ønske at det var formulert som en juridisk bindende rekkefølgebestemmelse. Vi vil fra kommunens side ta tak i dette så raskt som mulig. Situasjonen langs E10 på Nautå er uholdbar og vi forventer at partene raskt blir enige om midlertidige løsninger før det skjer en alvorlig trafikkulykke her, sier Bartholsen.

Forsvarsbyggs pressemelding kan leses her