Reisende fra Danmark

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Helsedirektoratet ber om at alle som har vært i Danmark de siste to ukene tester seg for koronavirus.

Dette er svært viktig for at vi ikke skal få spredning av den nye virusstammen fra mink i Danmark, som vi frykter kan redusere effekten av en fremtidig vaksine, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er ikke gjennomført risikoanalyser i Norge for hvordan akkurat denne typen virusmutasjon vil kunne påvirke effekten av fremtidige vaksiner. Selv om sannsynligheten for at denne spesifikke virusvarianten vil bli dominerende i befolkningen er lav, vil konsekvensene bli store på sikt hvis vaksineeffekten svekkes.

Helsedirektoratet anbefaler følgende til de som har vært i Danmark de siste to ukeen:
- bør teste seg når de kommer til Norge. 
- må gjennomføre karantene i 10 døgn fra ankomstdato, etter gjeldende regler, uansett testresultat. 
- bør melde fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært og at de er i karantene. 

Meld fra til kommuneoverlege Nadezda Wessel, tlf 915 18 954 eller epost