Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hjelpemidler

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Korttidsutlån hjelpemidler
Ved kortvarig behov for hjelpemidler tar du kontakt med ergoterapeut. Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler til korttidsutlån som kan lånes ut for en periode på 3 måneder ved kortvarige sykdomstilfeller, eller som forskuttering på hjelpemidler i påvente av levering fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Eksempler på hjelpemidler lokalt hjelpemiddellager kan ha inne til korttidsutlån er; rullator, prekestol, toalettforhøyer, arbeidsstol og manuell rullestol.

Langtidsutlån hjelpemidler 
For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig/ vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland (Bodø) som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak. Hjelpemidlet sendes fra Bodø til lokalt hjelpemiddellager i kommunen, og leveres deretter til deg. Kommunen vil bistå deg med montering og lett opplæring.
Du kan selv søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral eller ta kontakt med ergoterpeuten vår.

Søknadsskjemaet til NAV Hjelpemiddelsentral

Utlevering, montering og enkel opplæring i bruk av hjelpemidler
Du kan hente hjelpemidler selv i åpningstiden, dersom du eller pårørende har mulighet til å hente og å gjøre enkle monteringer selv.

Henting og returnering av hjelpemidler som ikke lengre er i bruk.
Hjelpemidler kan leveres inn i åpningstid, dersom du eller pårørende har mulighet til å bringe og å gjøre enkle demonteringer selv.

Feilsøk og enkle reparasjoner av hjelpemidler som ikke fungerer tilfredsstillende.
Ta kontakt ved behov.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Ergoterapeut Ingjerd Valbekmo
Hverdager kl.08:00 - 15.30
Besøksadresse: Evenes omsorgssenter, Bjellgamveien 5, 8534 Liland.