Til bedrifter i Evenes med utenlandsk arbeidkraft

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune ønsker å komme i dialog med bedrifter i Evenes kommune som har utenlandsk arbeidskraft. 

Flere smitteutbrudd i Norge kan spores til utenlandsk arbeidskraft. Evenes kommune ønsker god og oppdatert informasjon fra alle bedrifter som bruker slik arbeidskraft for å kunne drive et forsvarlig smittevernarbeid.

Vi ber derfor alle bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft om å melde fra til vår kommuneoverlege om situasjonen ved den enkelte bedrift. Vi ønsker informasjon fra bedriften om følgende:
- kontaktinformasjon til bedriften slik at vi kan sende relevant informasjon ved behov
- hvor mange utenlandske arbeidstakere bedriften har
- antall utenlandske arbeidstakere i karantene/ isolasjon

Om det skulle skje noe, ønsker kommunen umiddelbar informasjon fra disse slik at vi kan bidra til å gjøre de smitteverntiltakene som er nødvendige.  Kommunen vil da være forberedt på å sette i verk tiltak og informere innbyggerne fortløpende.

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegen:
Nadezda Wessel
tlf 915 15 954