Tildeling av tjenester

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

Alle som trenger helse og omsorgstjenester, kan søke om dette. Det er du som trenger hjelp, som skal skrive under på søknadsskjemaet. Dersom du ikke har samtykkekompetanse eller har oppnevnt fullmektig, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under for deg. Det bes da om at det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester?

Her finner du søknadsskjema

Hva skjer etter at vi har mottatt søknaden fra deg?

For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester, vil kommunen som regel innhente helseopplysninger fra fastlegen din. Dersom du har andre tjenester fra før av, kan vi for eksempel innhente opplysninger fra hjemmesykepleien. Hvis du søker om en helse- og omsorgstjeneste for første gang, er det vanlig at en saksbehandler kommer på hjemmebesøk til deg som ledd i utredning av din søknad.

Hvilke tjenester du får, vil være avhengig av din situasjon. En saksbehandler vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg.
Du vil få skriftlig svar, et vedtak, på søknaden innen en måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen en måned, vil du få et foreløpig svar med informasjon om saksbehandlingstid.

Pris
Det er ingen gebyrer for saksbehandling.

 

Her kan du lese vår serviceerklæring