Koordinerende enhet

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Koordinerende enhet i Evenes kommune består av: 
- Helse og omsorgsleder
- Pleie og omsorgsleder
- Avdelingsleder Evenes omsorgssenter
- Avdelingsleder hjemmetjenesten
- Sykehjemslege 
(I enkelte saker tiltrer avdelingsleder miljøtjenesten)

I Evenes kommune har koordinerende enhet ansvar for saksbehandling av søknader om:
- avlastning i institusjon
- korttidsopphold i institusjon
- langtidsopphold i institusjon
- eldrebolig
- omsorgsbolig
- Individuell plan og koordinator

De øvrige helse.- og omsorgstjenestene behandles av oppgitt saksbehandler. 

Kontakt:
Leder av koordinerende enhet: Helse og omsorgsleder
Postadresse: Evenes kommune, postmottak 43, 8539 Bogen i Ofoten.
Besøksadresse: Bergvikveien 11, 8533 Bogen. 

Oppgaver koordinerende enhet:

- Skal sikre tverrfaglig og individuell vurdering av behov for kommunale helse og omsorgstjenester
- Bidra til at det gis helhetlige og forutsigbare tjenester
- Har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator
- Er et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.