Hjemmehjelp - praktisk bistand

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven

Formål:
Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottakeren i stand til å bo i egen bolig til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige praktiske gjøremål.

Hvem kan få tjenesten:
Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker. Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva kan du forvente av tjenesten:
• Din søknad fører til en grundig og faglig forsvarlig vurdering av ditt behov for hjemmehjelp og hvilke tiltak som skal iverksettes, i samråd med deg/din representant. • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg/din representant, med respekt for dine ønsker og etter faglig vurdering.

Hva forventes av deg:
 Du setter deg inn i vedtaket ditt.
 Du har støvsuger som er funksjonell og ergonomisk.
 Du må selv holde diverse rengjøringsmidler.
 Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med tjenesten ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.

Tjenesten kan omfatte hjelp til klesvask, hjelp til renhold av soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, innvilges det ikke hjelp til.

Tjenesten omfatter ikke:
Hovedrengjøring/ rundvask
Forflytte møbler / store tepper
Lufting av tepper
Rydding / rengjøring etter besøkende eller andre medlemmer i huset.
Rengjøringsarbeid etter håndverkere
Stell av hage eller blomsterbed
Snørydding, vedbæring.
Tepperengjøring utover støvsuging
Pussing av sølvtøy, kobber
Skifting av gardiner, vindusvask
Pass og stell av barn

Hva koster tjenesten:
Betaling for hjelp i hjemmet er avhengig av husstandens samlede inntektsforhold. Dette beregnes etter betalingssatser som justeres og vedtas av kommunestyret. Få få hjelp til personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv) er gratis.

Kontakt:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kommunens kontaktperson for hjemmehjelp er avdelingsleder hjemmetjenesten: Odd Magne Hansen