Næring og skatt

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Næring og skatt

fiske

Næring

Kommunale næringfond er et viktig virkemiddel i kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling.

Går du med planer om å etablere egen bedrift, kan du få råd og veiledning fra flere hold. Nettstedet altinn gir svar på det meste innen etablering. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og gir bl.a. informasjon om støtteordninger. I tillegg kan du ta kontakt med oss for ytterligere informasjon vedrørende etablering i vår kommune.

Ordinært næringsfond:

Evenes kommune kan gi støtte til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter, utviklingstiltak og grunnlagsinvesteringer. Satsing på kvinner, ungdom og unge voksne (18-35 år), samt innvandrere skal prioriteres.  Søknaden sendes elektronisk til Evenes kommune.

Gründerfond:

Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering.

Tilskudd fra gründerfondet kan søkes av unge voksne i alderen 18 - 35 år som skal etablere virksomhet i Evenes kommune. Søkeren må ha personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektideen.

Søknaden sendes elektronisk til Evenes kommune. Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden. Det kan foretas en delutbetaling på inntil 50 % av tilsagn, ved dokumentasjon av påløpte utgifter.

 Søknad legges inn her.

.Næring

Skatt

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.

Les mer her

lik-oss-p-facebook