Nye nasjonale tiltak mot Korona

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

koronavirusRegjeringen innfører nye nasjonale tiltak mot Korona. 

Disse tiltakene trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

  • Du kan ikke ha mer enn 5 gjester hjemme hos deg. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. (Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas)
  • Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Endring av karanteneregler, se nedenfor. 

Karanteneregler:
Regjeringen strammer inn dagens regler for arbeidsinnvandring pga økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring: 

  • Utenlandske arbeidstakere fra røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak med innskjerping: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Dermed kan enkelte kommuner ha strengere regler enn de nasjonale. Sjekk hvilke regler som gjelder for den kommunen du skal besøke. 

 

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kommunen på tlf 769 81500. 

Tags: Korona