Info fra helsesykepleier

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

aksVår helsesykepleier etablerte kontor på Liland i 2019, samtidig som vi har et godt samarbeid med Tjeldsund kommune. 

Helsesykepleier kan gi tjenester til alle, spesielt til barn og unge mellom 0-20 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her kan du treffe helsesykepleier:

Mandager Helsestasjonen på Liland
Tirdager Helsestasjon på Liland*
Onsdager Helsestasjonen på Evenskjer for konsultasjoner som innbefatter lege og vaksinering.
Tordager Evenes skole
Fredager Helsestasjonen på Evenskjer for konsultasjoner som innbefatter lege og vaksinering.

*Enkelte tirsdager kan være på Evenskjer. 

Uavhengig av hvor helsesykepleier er, kan du alltid ringe eller sende sms.

 

Kontaktinformasjon til helsesykepleier:
Ann- Kristin Skånhaug tlf 90 16 83 12.

Dersom helsesykepleier ikke svarer, tar hun kontakt så snart hun er ledig Du skal vite at ingen SMS eller telefonsamtaler blir oversett.

I disse tider er det lurt å komme mest mulig presis til time, da vi pga pandemien ønsker færrest mulig på venterom. Dersom du har symptomer på luftveissykdom med feber eller nedsatt allmenntilstand, finner vi ny time til deg.