Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ber om umiddelbare tiltak

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Nautå utvalgetTrafikksikkerhetsutvalget i Evenes kommune ber om umiddelbare tiltak.

Foto fra venstre: Sisilja Viksund, Per Eilertsen og Roar Larsen i Evenes kommunes trafikksikkerhetsvalg, konstaterer at utbedring av dagens E10 gjennom Evenes er skrikende nødvendig.

I krysningspunktet mellom lufthavna på Evenes, Nautå næringsområde og Evenes flystasjon svinger E10 seg frem. Veien er en viktig del av  infrastrukturen i regionen. Nå er planarbeidet som omhandler Hålogalandsveiens parsell 15 i gang, og der inngår krysningspunktet ved lufthavna. 

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg har nylig avholdt møte, og på agendaen stod dialogmøte med Statens vegvesen. På møtet fikk utvalget informasjon om arbeidet, og arbeidsskisser gav et situasjonsblikk i hva vegvesenet ser for seg så langt. Tilbakemeldingen fra trafikksikkerhetsutvalget var tydelig. En permanent løsning i et svært trafikkfarlig område må komme på plass raskt, sier Per Eilertsen. 

Utvalget la også vekt på at nå-situasjonen allerede er prekær, og behovet for umiddelbare tiltak er skrikende nødvendig. Hovedgrunnen til at strakstiltak på Nautå settes som første-prioritet på innspillslisten til SVV er de myke trafikantene. 

Det går daglig myke trafikanter i veibanen på E10, og vi anser det som en varslet katastrofe med potensielt dødelig utfall, sier utvalgets leder Sisilja Viksund. Det kan ikke være sånn at liv må gå tapt før en tar affære, sier hun og får støtte fra et samlet utvalg. 

 Tre av utvalgets medlemmer har tatt turen ut, og det er spesielt et område som skremmer vannet av dem. Like utenfor krysset til lufthavna ligger en liten bru. Her er veien så smal, at når 2 kjøretøy møtes finnes det ikke rom for myke trafikanter. Tungtrafikken er tungt representert på veien, trafikken er periodevis svært tett og farten er tilsynelatende for høy. 

Tiltakene kan være så mangt, sier medlemmene av utvalget, som viser til både gangfelt, blinkende lys, nedsatt fartsgrense, og gangbru over elva. Dette er bare noen av tiltakene som umiddelbart kan bedre på situasjonen frem til permanente løsninger er på plass, sier Viksund og forventer at dette tas tak i.

Utvalget inviterer også alle aktørene i området til å samle seg om en felles kampanje som setter fokus på trafikksikkerhet. Og til kommunens innbyggere, og spesielt alle foreldre, er oppfordringen klar. Når middagen skal inntas på spisestedene på Nautå må ankomsten være med bil inntil veien er utbedret. 

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Evenes kommune har gjort prioritering av trafikksikkerhetstiltak med følgende innstilling til Evenes kommunestyre for endelig vedtak. (Se sak 58/20)

lik-oss-p-facebook