Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utslippstillatelse for Bogen Aqua

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Bogen Aqua 003Fylkesmannen i Nordland har gitt utslippstillatelse for etableringen av smoltanlegget Bogen Aqua i Evenes.

Anlegget er planlagt etablert på land - på industriområdet Slaggen i Bogen. Det vil være omfattende rensing av avløpsvannet før det slippes ut, og Fylkesmannen har nå godkjent et utslippspunkt som ligger på om lag 30 meters dyp om lag midt mellom Lenvikhammaren og Kvannholmen.

 

Stedet er valgt fordi det har bedre strømforhold enn et dypere punkt nærmere Kvannholmen som først ble vurdert.
- Dette er en gledens dag og en viktig milepæl for planene om et stort smoltanlegg i Bogen. Vi ser frem til å komme i gang, sier (tittel) Morten Berg i Bogen Aqua.
Fylkesmannen stiller strenge krav til måling og kontroll av vannkvaliteten etter at anlegget kommer i drift, og varsler at det vil bli vurdert å skjerpe kravene til utslipp senere.

 

Nå gjenstår den endelige konsesjonsbehandlingen i Nordland fylkeskommune før det endelige klarsignalet kan gis for Bogen Aqua.
- Vi er glad fylkesmannen har gjort en grundig vurdering av de miljømessige sidene i denne saken, og oppfatter at det gis gode grunner for den nye lokaliseringen av utslippspunktet. Vi ønsker Bogen Aqua velkommen til Evenes og til Bogen, det vil bli en kjærkommen tilvekst med viktige arbeidsplasser, sier ordfører Terje Bartholsen.

Bogen Aqua blir et stort smoltanlegg med tre produksjonshaller, kontorer, boligfløy og egen kai. Det er planlagt med om lag ti ansatte og skal kunne produsere opp til 5 000 tonn smolt. Smolten skal være i anlegget til den blir vel ett år gammel før den selges til oppdrettere andre steder og settes ut i åpne merder for å nå slaktevekt

bogen aqua4  


Morten Berg fra Bogen Aqua, ordfører Terje Bartholsen og prosjektleder næringsutvikling Bjørn Tore Bjørsvik har holdt løpende kontakt om arbeidet med å realisere Bogen Aqua.