Tilskudd og tiltak

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

TilskuddSept2020

Vi minner om å komme med innspill ifm rullering av tiltaksplan kommunedelplan for fysisk aktivtet og naturopplevelser og informerer om nytt på tilskuddsfronten.

Husk å melde inn nye anlegg for fysisk aktivtet og/eller naturopplevelser (idrettsanlegg, friluftslivsanlegg osv.),  rehabilitering av anlegg, aktiviteter for fysisk aktivitet og/eller naturopplevelser osv. til  Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Evenes og det er et pluss i andre søknader vedrørende tilskudd til anlegg og aktiviteter for fysisk aktivitet og/eller naturopplevelser. Lag, organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper, bedrifter og offentlige virksomheter kan komme med forslag til tiltak. Innspillsfrist 16. oktober. Søknadsfrist spillemidler ca. 1. november (til kommunen som igjen har frist 15. januar) INFO:  https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Hålogaland kraft : Positiv energi = Lokal verdi -I år må vi tenke annerledes når Hålogaland Kraft skal feire 110 år i 2020.  Vi skal gi tilbake til lokalsamfunnet som alltid, men i år kan du også søke om midler til samfunnsnyttige tiltak. Vi skal tildele 1,4 millioner kroner i midler ut til våre seks eierkommuner Harstad, Lødingen, Tjeldsund, Kvæfjord, Gratangen og Ibestad, samt Evenes, opplyser HLK på sine hjemmesider. https://www.hlk110.no/  Frist 19. oktober

Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank Stiftelsen ble opprettet da Ofoten sparebank fusjonerte med Sparebank 68° Nord. Etablering av stiftelsen skal sikre at verdier bygd opp i distriktet til tidligere Ofoten sparebank fortsatt kommer disse lokalsamfunnene til gode. - Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/ Enhetsregisteret i Brønnøysund, står det på hjemmesiden: https://ofotstiftelsen.no/?fbclid=IwAR0v5iYbyMembMJE0cfJntfbJKjUB10FpVoldfXYCicXq8i-8XxssLtPAkA Frist 20. november.

Koronamidler fortsetter Den nasjonale ordningen fram til 31. august er forlenget til ut året, se utklipp: Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres med samme målgruppe og vilkår fra 1. september og ut året, men andelen arrangøren kan få kompensert trappes gradvis ned fra 1. oktober og ordningen avvikles ved årsskiftet. Kompensasjonen gjelder arrangement i perioden 1. september - 31. desember som var planlagt før 12. mars 2020, men som arrangøren senere har valgt å avlyse. Arrangement som var planlagt avholdt i oktober vil kunne få 70 prosent kompensasjon, for november og desember vil kompensasjonen reduseres til 50 prosent. Underleverandører vil derimot få 50 prosent kompensasjon i hele perioden. Regjeringen har satt av en samlet ramme på 900 millioner kroner til stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen i perioden 1. september til 31. desember 2020. https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/ Søknadsskjema vil sannsynligvis bli lagt ut her: https://lottstift.no/tilskotsordningar/ Info om frist også. Kommunen legger ut info når vi får det. I mellomtida, tenk på hvor mye har dere tapt på ikke å ha konserter & kafeer, åresalg, loddbøker osv. i perioden 1. oktober til 31. desember. 

 Spørsmål: Send mail eller ring til kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg