Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gledelig melding i dag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bredband

Evenes kommune får to millioner fra Nordland fylkeskommune for å fullføre utbyggingen av breiband i kommunen.

Evenes har i mange år hatt god dekning på fiber og breiband de fleste steder, men noen viktige områder av kommune har manglet.

Kommunen forklarer at det største området er i ytre Evenes – fra Stunes og forbi Evenes kirke både nordover og østover. Det gjelder også et område i Niingsveien i Bogen som til nå har vært uten fiber.

Komplett

- Denne bevilgningen fra Fylkesrådet i Nordland gir oss muligheten til at dekningen med fiber og breiband i kommunen endelig blir nesten komplett. Det er svært viktig for både næringsliv og bosetting at dette fungerer. Internett er snart like viktig infrastruktur som vann og avløp, sier en svært fornøyd ordfører Terje Bartholsen.

Det er fortsatt noen hindre som må forseres før utbyggingen kan starte. Først og fremst må kommunen sørge for å finansiere sin del av prosjektet. Det vil koste noen hundre tusen. Deretter må dette ut på anbud og kommunen er avhengig av at det er operatører som ønsker å bygge ut for denne prisen.

Starter umiddelbart

- Det blir en spennende runde for å se om vi får tilbyderne på banen. Vi er optimister og vil starte arbeidet umiddelbart så vi kan ha dette avklart så snart som mulig, sier seniorrådgiver Per-Kaare Holdal i Evenes.

Det er han som har utformet søknaden til fylket.

Evenes kommune og Nordland fylke vil i samarbeid invitere til informasjonsmøter i høst. Målet er at utbyggingen skal være fullført i løpet av 2021.

Tidligere er det lagt fiber i fra Bogen til Snubba og Forra, Liland, Evenesmark og Tårstad-Skar.  Dette siste prosjektet vil føre til at Evenes kommune har i overkant av 99% dekning.

Vi inviterte innbyggerne til å melde behovet for bredbånd i begynnelsen av april i år og vi fikk innspill hvor det var behov for oppgradering.  Innspillene fra innbyggerne var avgjørende for vår søknad til fylket. Les om dette her.

Relatert sak fra 2016-2017.

lik-oss-p-facebook