Elgpåkjørsler

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

elg folk1

De siste ti årene er det kjørt på mer enn 150 elger – bare i Evenes. Kartet viser tall og sted for påkjørsler de siste ti årene.

 Nå igangsettes det et arbeid med denne trafikkfaren.  Les mer her