Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte 9.9.

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

ordforer 800

Kommunestyremøtet avholdes som vanlig på rådhuset i Bogen og denne gang

 onsdag 9. september kl. 10.

Sakliste

Sak nr. Sakstittel

48/20   Godkjenning av saksliste og protokoll fra forrige møte

49/20   Lovlighetskontroll habilitetsvurdering i sak 95/19

50/20  Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

51/20  Valg av forliksrådsmedlemmer - Presisering av funksjonsperiode.

52/20  Kommunale boligtomter - Priser og prosedyrer for salg

53/20  Samlesak for referatsaker

Av smittevernshensyn oppfordres tilhørere å benytte kommune TV.

Referatsakene PS 53/20 -1 orientering fra Kommuneoverlege og PS 53/2-2 Orientering status ny skole vil bli behandlet ved møtets start.

 Sakspapirer finner du her.

 

Bogen i Ofoten, 01.09.2020

Terje Bartholsen

Ordfører