Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ekstra midler næringsfondet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

naringsfondEvenes kommunes Næringsfond har i forbindelse med pandemien fått ekstra midler for å "legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial." Disse midlene er tilgjengelige for søkere nå.


Søknader sendes som vanlig til Næringsfondet, men merkes Covid-19, og vil bli vurdert i.h.t. "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet."  Her kan du også lese forskriften for tildeling av midlene.

Midlene er tildelt kommunen som følge av Stortingets budsjettvedtak (Prop. 127 S og Inst. 360 S, begge 2019/2020).    

Har du spørsmål eller trenger hjelp med en eventuell søknad, vennligst kontakt: Bjørn Tore Bjørsvik, prosjektleder næringsutvikling

.

lik-oss-p-facebook