Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ny giv for  Bogen-plan

Skrevet av Bjørn Tore Bjørsvik . i kategorien Nyheter

Foto: Fra Statens Vegvesens planer om ny veg gjennom BogenHålogalandsvegens arealbruk og manglende finansiering av enkelttiltak har bremset gjennomføringen av «Stedsutvikling Bogen,» som kommunestyret vedtok i desember 2017. Kommunen vil nå prioritere dette, og nå starter arbeidet med å finne ut framtida for skoletomta og det gamle kommunehuset. Til dette arbeidet ønskes innspill fra innbyggere.

Den statlige reguleringsplanen for E10 legger beslag på mye av arealet «Stedsutvikling Bogen»  baserte seg på, hvilket inntil videre har satt en stopper for blant annet den planlagte strandpromenaden. Andre deler av planen, som Rådhustunet, har så langt ikke blitt prioritert i fylkets budsjett, og mangler derfor vesentlige deler av den nødvendige finansieringen. Motgangen til tross, det jobbes fortsatt med de elementene man kan: Barneskiløype innarbeides i kommunens aktivitetsplan, plan for boligutviklingen er underveis, tilrettelegging for økt kapasitet i barnehagen vurderes, og nå utover sensommer/høst gjøre såkalte «mulighetsstudier» på hva som kan gjøres med kommunal bygningsmasse, inkludert det gamle kommunehuset og skoletomta.

- Vi må se hva vi fortsatt kan få gjennomført av «Stedsutvikling Bogen» innenfor de økonomiske og reguleringsmessige rammene som nå foreligger, sier rådmann Bjørn Tore Sørensen.

- Når det gjelder kommunehuset og skoletomta, tar vi sikte på å ha gjennomført mulighetsstudien innen 1. oktober. Det kommer derfor til å være litt synlig aktivitet rundt nevnte bygg de neste månedene. I forbindelse med mulighetsstudien er det ønskelig med brukermedvirkning, og gode innspill fra innbyggerne.

- Innspill og forslag kan sendes på mail til prosjektleder Bjørn Tore Bjørsvik.

bogen 1000

lik-oss-p-facebook