Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ny krisepakke lag/forening

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

penger

  En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.   

Søknadsfristen er 15. september.    

Det kan søkes om:  

Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  

Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.    

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.