Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Off. ettersyn - Lien industriområde

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Lien industriområde i Evenes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og Formannskapets vedtak 10.06.2020, legges forslag til detaljregulering for Lien industriområde i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring.

Høringsperiode er fra 03. juli 2020 - 14. august 2020.

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til industriformål med mulighet for etablering av industrikai på lang sikt, for å kunne ta i land løsmasser fra båt. Deler av området har vært benyttet til masseuttak. Dette planlegges videreført, og det antas at man skal ta ut ca 20.000 m3 med stein.

 Screenshot 2020 07 03 at 20.30.55

Nærmere informasjon ved arealplanlegger Linda Gabrielsen.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 1853 219 2019 02 og sendes til

Narvik kommune

enhet Areal- og samfunnsutvikling

Pb. 64

8501 Narvik

eller på epost innen 14. august 2020.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Evenes rådhus eller lastes ned her:

-Vedtak

- Detaljregulering for offentlig ettersyn

- Detaljregulering for Lien industriområde Saksutredning

- Oversendelse av sak til politisk behandling

- Planbeskrivelse

- Plankart

- Planbestemmelser

- ROS-analyse Akvaplan Niva

- Konsekvenser for marint Naturmiljø

Nupen AS - Konsekvensutredning Liavika industriområde

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Narvik kommunes hjemmesider - innsynssak 20/727 og historisk innsynssak (før 2020) 19/1362.