Midler fra departementet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Foto: Trafikksikkerhetsdag ved Evenes skole Evenes kommune er trafikksikker kommune og arbeider bevisst på holdningsskapende arbeid og fysisik tilrettelegging. Nå har vi fått tildelt trafikksikkerhetsmidler fra Samferdselsdepartementet for å engasjere ungdom til å tilegne seg kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid og lære dette videre til andre.  

Evenes kommune er tildelt kr. 85 000 til gjennomføring av et kunnskapsprosjekt der ungdommer opparbeider seg kunnskap om trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og lager en trafikksikkerhetsfilm. Samarbeidspartnere vil være offentlige redningsetater, Trygg Trafikk og bilbransjen.

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er helt avgjørende for at færre dør eller blir skadd på norske veier. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak landet over, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.  – Tilskuddene skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre lokale aktører. Alle med et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere har kunnet søke om midler, sier Hareide.

Prosjektleder vil være Per-Kaare Holdal som sier at vi skal invitere ungdom til et møte hvor trafikk-kunnskap og idedugnad om hva trafikksikkerhetsfilmen skal inneholde.

Evenes kommunestyre har vedtatt at det årlig skal arrangeres en trafikksikkerhetsdag.  Denne dagen har vært arrangert i samarbeid med skolen, kommunale og statlige sikkerhetsetater, Statens Vegvesen og Politiet.  

Vi har en trafikksikkerhetsplan som inneholder tiltaksliste over holdningsskapende arbeid og fysisk tilrettelegging.  Blant annet arbeider vi med omlegging av trafikkavviklingen ved nye Evenes skole.  Tiltakslisten skal rulleres og vi kommer tilbake med en invitasjon til innspill fra innbyggerne.

Her er meldingen fra Samferdselsdepartementet.9

lik-oss-p-facebook

Tags: Trafikksikkerhet