Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Informasjon om korona

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

korona evenes banner

Status: Vi har fortsatt ingen smittede i Evenes. Vi vil takke alle våre innbyggere og ansatte for smitteverninnsatsen hver enkelt av dere har vist. 


Generelle smittevernråd 

Selv om samfunnet gradvis åpner igjen etter nedstengingen i mars, ønsker vi å minne alle våre innbyggere om at pandemisitausjonen ikke er over. 

Norske myndigheter har lagt opp til trinnvis gjenåpning av samfunnet. Vi oppfordrer alle om å fortsatt holde avstand til hverandre (minimum 1 meter) og ha god hoste- og håndhygiene. 

I private lag bør vi ikke være flere enn 20 personer samlet med minimum en meters avstand. Det er åpnet for arrangement på offentlig sted med opptil 200 personer tilstede. Her kan du lese mer om de nasjonale tiltakene 


Testing

Folkehelseinstituttets anbefaler at alle personer med symtomer på Covid-19 testes. For å teste deg, tar du direkte kontakt med din fastlege for å avtale testing. Dersom du trenger testing mens du midlertidig oppholder deg i Evenes kommune, tar du kontakt med ETS medisinske senter tlf 770 89 565. Vår legetjeneste opplyser at de har god testkapasitet. 


Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Fra 15.juni kan du reise til områder i Norden med lav smittespredning om du anser det strengt nødvendig. Fra 15. juli gjøres det også unntak for reiser til land i EØS/ Schengen som tilfredstiller visse smittekrav. Du kan reise fritt i Norge. Vi minner om at regjeringen fortsatt ikke anbefaler nordmenn å reise ut av landet da smittesitausjonen kan endres på kort varsel. Her kan du lese om nasjonale reiseråd.


Besøkskontroll Evenes omsorgssenter

Vi har fortsatt besøkskontroll på Evenes omsorgssenter for å beskytte våre beboere og samtidig ivareta behovet for besøk og sosial kontakt med nærmeste familie. Du må avtale besøk på forhånd og skrive deg inn i vår besøksprotokoll. I sommermånedene oppfordrer vi til å foreta besøk utendørs om været tillater det – benytt gjerne vår sansehage eller elsykkel med ekstra sete for beboer.

Stine Fedreheim

Helse- og omsorgsleder


- Mer informasjon om Korona

Folkehelseinstituttets Koronavirus - temaside

Tags: Korona