Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetsutvalget

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

2020 trafikksikkerhetsutvalget

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg avviklet møte denne uka. Rullering av prioriteringslisten i trafikksikkerhetsplanen og Trafikksikker kommune var blant annet tema.

Trafikksikkerhetsutvalget er valgt for en periode for 4 år, 2019-2023, og har som funksjon: 

  • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen samt fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker 
  • Utarbeide forslag til revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan hvert 4. år 
  • Arbeide for forbedring for ulykkessituasjonen i kommunen
  • Utarbeide forslag til årlig revisjon av trafikksikkerhetsplanens prioriteringsliste
  • Ivareta Evenes kommune som Trafikksikker kommune
  • Være høringsorgan for aktuelle planer
  • Delta i et årlig møte med AMU
  • Være pådriver overfor alle kommunale enheter i forhold omkring trafikksikkerhet
  • Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikkerhetsarbeid prioriteres i budsjettene.

Trafikksikkerhetsutvalget ga startsignal om gangsetting  av trafikksikkerhetsplanens prioriteringsliste, samt trafikksikkerhetsdagen 2020. 

I tillegg ble det gitt orientering via video fra Trygg Trafikks Harald Heieraas om arbeidet med Trafikksikker kommune, samt Evenes kommunes arbeid for å bli godkjent som dette.  Evenes kommune var den 2. kommunen nord for Dovre som ble godkjent som trafikksikker kommune i 2016 og den 2. i Norge som ble regodkjent i 2019.

Leder for Plan og utviklingsenheten, Stein Even Fjellaksel ga en orientering om arbeidet med nye E10, parsell 15, forbi flyplassen i Evenes.

Vi kommer tilbake med informasjon om arbeidet med trafikksikkerhetsplanens prioriteringsliste, samt trafikksikkerhetsdagen 2020.

trafikksikkerhetsutvalget 2

På møtet deltok fra venstre: nestleder: Hans-Erling Hanssen, leder: Sisilja Viksund, medlem: Per Eilertsen, vara Leif Harald Paulsen,  vara Marion Pedersen og vara Jens Fjellheim.  Sekretær for trafikksikkerhetsutvalget er Per-Kaare Holdal.

lik-oss-p-facebook

Tags: Trafikksikkerhet