Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets influensavaksinering

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

vakEvenes kommune er igang med planlegging av årets influensavaksinering. 

Vi får levert influensavaksiner i september/oktober. Tidspunkt for vaksinering i Evenes vil bli publisert i løpet av høsten.

Nytt av iår er at Folkehelseinstituttet tilbyr en forsterket influensavaksine (Fluad / Adjuvanted TIV) som gir bedre effekt hos de eldste enn den tradisjonelle influensavaksinen. Antall doser er begrenset,
og vaksinen skal i inneværende sesong primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkete botilbud. Deretter kan vaksinen tilbys til personer over 80 år som står i kø for
institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse.

Den forstekerde influensavaksinen, Fluad, kommer til Norge i november, og vil derfor bli distribuert senere enn de tradisjonelle influensavaksinene. I Norge starter influensaepidemien som regel i løpet av desember, og når en topp enten rundt
nyttår eller vanligst rundt vinterferien. 

 

Spørsmål om vaksinering kan stilles til vår helsesykepleier.

 

Du kan lese mer om influensavaksinering på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Her finner du Folkehelseinstituttets anbefaling om hvem som bør la seg vaksinere.