Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Besøksforbud opphevet

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

6Helse- og omsorgsdepartementet har opphevet besøksforbudet på sykehjem og ber kommunen legge tilrette for at at beboerene kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig. Evenes kommune opphever besøksforbudet fra 29.05.20. 

 

 

Evenes kommune har utarbeidet en retningslinje for besøk hos våre sykehjemspasienter (med bakgrunn i Folkehelseinstituttets råd): 

I forkant av besøk:

1. Alle besøk skal avtales med avdelingen i forkant.
2. Det lages en besøksplan som er en oversikt over når besøk kan mottas. Her kan pårørende «booke» besøk, gjerne dagen i forveien.
3. Alle besøkende skal føre seg inn og ut av besøksprotokoll som ligger ved inngangspartiet. Dette er for at omsorgssenteret har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk (dette er viktig for eventuell smittesporing)
4. Alle besøkende skal fylle ut egenerklæring ved første besøk. Egenerklæring legges i leders postkasse.
5. Besøkende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal ikke besøke omsorgssenteret.
6. Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
• Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
• Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
7. Besøkende kan ikke ta med beboer på biltur, være ledsager på reise eller ta med beboer på hjemmebesøk.

Under besøket:

• Besøkende skal gå direkte til og fra pasientrommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten ikke har enerom, må besøket tilrettelegges i besøksrom.
• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker.
• Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det er lov å gi en rask klem, men vi anbefaler alle å holde 1 meters avstand under besøket.
• Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende.
• Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
• Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
• Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
• Besøket varer maksimalt 45 min.
• Det skal være besøksvert (utpekt ansatt) tilgjenglige under besøket. Besøksverten skal ta imot besøkende og påse at alle;
- Utfører håndhygiene når de går inn på omsorgssenteret
- Holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte på omsorgssenteret
- Går direkte til og fra pasientrommet og ikke oppholder seg i fellesareal

I etterkant av besøk:

• Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Her kan du lese mer om Helsedirektoratets anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets smittevernråd ved besøk. 

 

 Vi har oppdatert våre råd for besøk i omsorgsbolig også:  document Oppdaterte råd for besøk i omsorgsbolig (57 KB)

 

Har du spørsmål, ta kontakt med fagleder Marion Pedersen eller pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg.