Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bygge eller kjøpe bolig?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

husbank logo

De fleste har et ønske om å eie sin egen bolig, men for mange kan det være en utfordring å komme seg inn i boligmarkedet.   Å spare til bolig samtidig som man har andre faste utgifter, kan for mange ta svært lang tid i dagens boligmarked. Er man eneforsørger eller har lav inntekt, vil tidsaspektet strekkes enda lenger. For enkelte kan det være aktuelt å søke til kommunen om delvis eller full finansiering til bolig, gjennom startlån i husbanken.

Formålet med startlån er å hjelpe personer som sliter med å få lån i bank, inn på boligmarkedet. Dette kan gjerne være barnefamilier, enslige forsørgere, mottakere av trygd/offentlige ytelser eller boliglåntakere med gjelds-problemer.  For å få startlån kreves ingen egenkapital, men man må ha økonomi til å betjene startlånet i tillegg til alle andre utgifter

Hva kan du søke om?

 • Dersom du ikke får lån i banken kan du søke om å låne hele kjøpesummen hos oss
 • Du kan få lån til en nøktern og egnet bolig i Oslo med hensyn til pris, størrelse og standard
 • Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
 • Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers arbeidsforhold.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Du trenger disse vedleggene:

 • Bostedsattest for alle i husstanden (fås hos skatteetaten).
 • Utskrift av likning for de to siste årene (fås hos skatteetaten).
 • Bekreftet kopi av siste års selvangivelse/skattemelding (fås hos skatteetaten).
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.
 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.
 • Dokumentasjon på all gjeld.
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig.
 • Bekreftelse på annen finansiering, egenkapital eller avslag fra privat bank.

Fra leie til eie

"Fra leie til eie" har følgende hovedmål:

 Kommunal bolig skal til enhver tid være tilgjengelig som et midlertidig tilbud for å sikre en verdig bosituasjon for kommunens innbyggere.

 Flest mulig skal kunne eie egen bolig. Boligen blir da en god plattform for å få et bedre liv.

I korte trekk betyr det at du kan inngå en avtale med Evenes kommune og å leie den aktuelle boligen i en periode med opptil 5 år, for så å kjøpe den til takst da avtalen ble inngått. 

Les mer her.

Evenespakken - noe for deg ?

Evenes kommunestyre har vedtatt Evenespakken for personer som melder flytting og bosetter seg i Evenes.

For å stimulere til vekst i vårt lokalsamfunn tilbyr vi alle som flytter hit en unik pakke! Pakken er et samarbeid mellom Evenes kommune, Ofoten Sparebank, Evenes Turlag og avisen Fremover.

 • Gratis kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing i 2 år
 • Gratis barnehage og SFO i 6 måneder
 • Boliglån i Ofoten Sparebank tilbys til 1%-poeng under ordinær pris i ett år

Les mer om Evenespakken herevenes pakken2

Send inn søknad på Startlån

Hva skjer videre?

Vi behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter oss i kommunen igjen for å få godkjent finansieringen og boligen. Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til oss som iverksetter utbetaling.

Når du har kjøpt bolig, er det Ofoten Sparebank som tar seg av utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lånet.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Evenes kommune som har fattet vedtaket.

Bo i Evenes

For mer informasjon klikk på fotoetbogen 1000

lik-oss-p-facebook