Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi åpner for besøk fra 13.mai

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

EOS FotoUKLabergVi stengte Evenes omsorgssenter og våre omsorgsboliger for besøk fra 12.mars pga nasjonale restriksjoner. Onsdag 13.mai åpner vi endelig for noe begrenset besøk, slik at våre beboere kan møte sine kjære igjen.

Besøkene kan skje forutsatt at våre smittevernregler overholdes.

Våre retningslinjer er basert på råd fra Helsedirektoratet og godkjent av kommuneoverlege i Evenes og Tjeldsund kommune. Det er ulike retningslinjer for besøk for de som har sykehjemsplass på Evenes omsorgssenter og de som bor i omsorgsbolig.

Besøk til beboere på Lunebo og pleieavdelingen:

Besøkende må avtale besøkstid på forhånd ved å "booke" tid på vår besøksplan. Du møter opp med hovedinngangen og venter i yttergangen til du blir hentet inn av våre ansatte (en besøkesvert). Besøket skal skje på eget besøksrom og besøkende får ikke anledning til å bevege seg i fellesareal.

Her kan du lese våre regler for besøk for sykehjemspasienter.
Her finner du egenerklæringsskjema som du må fylle ut første gang du er på besøk. 

 

Besøk i våre omsorgsboliger:

Det er ikke like strenge tiltak i omsorgsboliger som i sykehjemsavdelinger, da disse er private hjem. Vi ønsker likevel at du benytter næreste inngangsdør og går direkte til den du skal besøke.

Her kan du lese våre råd for besøk i omsorgsboligene. Oppdatert 14.05.20: Vi anmoder ale besøkende om å srkive seg inn i besøksprotokoll ved hovedinngangen i omsorgsboligen. Dette er for å lette en eventuell smittesporing i ettertid. 

 

For at denne besøkordningen skal fungere er vi helt avhengig av et svært godt samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte.  Besøksordningen evalueres fortløpende, og vil bli tilpasset gjeldende smittesituasjonen lokalt og sentrale anbefalinger for ivaretakelse av smittevern. 

 

Dersom du har spørmål, kan du ta direkte kontakt med våre ledere:

Evenes omsorgssenter: Marion Pedersen  (leder for sykehjem)

Omsorgsboligen (Bjellgamveien): Odd Magne Hansen (leder for hjemmetjenesten)

Pleie og omsorgsleder Eli Strømsberg (ansvarlig for sykehjem og hjemmetjenesten)

Miljøtjenesten: Merete Mathiassen (leder for miljøtjenesten)

 

 

Tags: Korona