Sommerjobb for ungdom

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

sommerjobb

Vi ordner sommerjobb til ungdom, men da må du søke innen 15. mai.

Evenes kommune kan også i år tilby ungdom sommerjobb, eller vi gir tilskudd til arbeidsgivere slik at de tilbyr ungdom sommerjobb. Kommunens prioritering vil i utgangspunktet være slik:
  1. født 2003
  2. født 2002
  3. født 2004
  4. født 2001

Også andre aldersgrupper kan komme i betraktning. Studenter med hjemstedskommune Evenes kan også søke.

Skjema finner du her:
https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank/78-sommerjobb-for-ungdom-soknadsskjema.html
Send inn til

NB! Søknadsfrist 15. mai.