Høring karantenebestemmelser

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kommuneVaapen

Høringsbrev vedørende karante og oppholdsbegrensninger i Evenes kommune

Evenes kommune legger herved forslag til vedtak og forskrift vedørende karantebestemmelser og oppholdsbegrensninger på høring.

Vedlagt finner dere utkast til saksfremlegg til kommunestyret i Evenes kommune, samt utkast til forskrift som oppsummerer vedtaket.

Høringsfrist settes til mandag 06. april 2020 KL 0900.

Bakgrunnen for kort høringsfrist er at saken skal behandles i kommunestyret samme dag.

Høringsuttalese sendes til epost med følgende referanse «Høringsuttalelse karantenevedtak Evenes kommune».

 

På vegne av kriseledelsen i Evenes kommune.

Med hilsen

Stein-Even Fjellaksel

Konstituert rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur


Vedlegg 1 (pdf)

Forskrift Vedlegg 2 (pdf)

Tags: Korona