Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Karantenepåbud reisende

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

coronavirus cover colour change 1024

Karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker 

Krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10. mars. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Vedtaket gjør unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell. 

Kommuneoverlegen og kriseledelsen for Evenes kommune har fattet vedtak om utvidete karanteneregler for Evenes kommune. Vedtaket er fattet med bakgrunn i at Folkehelseinstituttet har oppfordret til lokale avveininger. Vi har per i dag ikke kjente smitttetilfeller i nærregionen, og Evenes anser ser det som vårt felles ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Dette tiltaket er sterkt inngripende, men vil bidra til å redde liv. 

I praksis betyr dette at alle som var i disse fylkene 10. mars eller senere, må være i hjemme karantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet. 

For øvrig gjelder alle de nasjonale regler og føringer som er satt, jf. www.fhi.no

Fra utlandet

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Les mer her.

Brudd på karantene kan føre til bøter eller fengsel

Karantenebestemmelsene må tas høyst alvorlig og det minnes på om at brudd på karantene bestemmelser er straffbart og kan straffes med bøter og inntil 2 års fengsel. De nye og strenge kravene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil 2 års fengsel.

 

Gi turistene informasjon

De som jobber i forhold til turisme med besøk og overnatting av mennesker på reise fra andre land må være særdeles bevisst på disse bestemmelsene. Herunder eksempelvis Airbnb, camping, hotell etc.

Informasjon på hjemmesidene til helsedirektoratet. Er du i tvil ta kontakt med  Helsedirektoratet

 

Information in english;

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

 

lik-oss-p-facebook

Tags: Korona