Oppdatert informasjon pr 13.03

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

koronavirusStatus pr 13.03: Vi har ingen personer som er bekreftet smittet av Koronaviruset i Evenes så langt. 

Skole, barnehage og SFO:
Kommunen har stengt skole og barnehager i henhold til Helsedirektoratets vedtak. Kommunen har også etablert et tilbud for barn som har foreldre/ foresatte i nøkkelroller i samfunnet. Helsedirektoratet har definert nøkkelrollene her. Det er svært viktig at foreldrene melder fra til skole og barnahage om de skal benyttes seg av tilbudet. Her viser vi til informasjon direkte fra skole og barnehage til de det gjelder. 

Helse og omsorg:
Vi jobber med å gjennomgå våre tjenester og redusere tilbudene så langt vi kan. Så langt er følgende besluttet:
- Evenes omsorgssenter og omsorgsboliger har besøksforbud. I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra besøksforbudet, f eks kritisk sykdom hos pasient. Ta kontakt med leder ved tjenesten ved spørsmål. 
- Pasientoppfølging som ikke anses som nødvendig helsehjelp vil bli utsatt, og noe oppfølging kan gjøres via telefon. De ulike tjenestene tar kontakt med de dette gjelder.
- Glatrimmen, Møteplassen og alle sosiale arrangementer er avlyst.
- Middagsombringing (gjelder ikke omsorgsbolig) opphører fra 16.03. Ta kontakt med hjemmetjenesten om du trenger hjelp til annen levering. 
- Helsestasjon er stengt - det gis dog et tilbud om hjemmebesøk etter fødsel og 6 ukers kontroll. Vi ber om at kun en forelder kommer med barnet til konsultasjon. Søsken kan ikke være med. Helsesykepleier er tilgjengelig på mail og tlf, og er på kontoret ved konsulatasjoner. 
- Fysioterapitjenesten begrense til det helt nødvendige. Ved spørsmål, ta kontakt med fysioterpitjenesten. 

Plan og utvikling:
- Her tas driften ned så langt som mulig, men viktige funksjoner som vei, vann og brannberedskap oppretttholdes.

Rådhuset:
Skranken er åpen, men kan ha noe redusert kapasitet. Vi oppfordrer innbyggere til primært å kontakte kommunen på tlf eller e- post. Alle kontorer på rådhuset er låst og vi jobber med å legge til rette for at så mange som mulig av våre ansatte er i hjemmekontor. 

ETS medisinske senter:
Legekontoret har stor pågang på telefon og beklager at det er ventetid. Vi ber om at INGEN MØTER DIREKTE på legesenteret uten timeavtale dersom:
1. Du har luftveissymptomer.
2. Du har vært i utlandet siste 14 dager.
3. Du har vært i nærkontakt med personer som har punkt 1. eller 2.
I tillegg ber vi om at de av dere som har vanlige timer, avbestiller denne om dere er innenfor disse punktene. Vi minner om at du som er i hjemmekarantene ikke får teste deg for Korona uten at du har symptomer. 

Andre bestemmelser:
- Kommuneoverlegen har besluttet at alle samfunnshus og grendehus i Evenes kommune må stenge fra idag 13.03. 
- HRS melder om at de stenger sine miljøstasjoner og kundetorg fra 16.03 og to uker frem i tid. 

Folkehelseinstituttets bestemmelse om hjemmekarantene:
1. Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.
2. Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene 14 dager.
Ansatte i Evenes kommune som skal i hjemmekarantene i 14 dager, skal varsle sin nærmeste leder og kan levere egenmelding for denne perioden. 

Her kan du lese oppdatert informasjontil befolkningen fra helsenorge.no

 

Tags: Korona