Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Klar beskjed til næringslivet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

koronavirus

Evenes kommune retter seg etter de nasjonale rådene som er gitt og denne går til overnattingsstedene.

 Hoteller og overnattingssteder har følgende to valg med innkommende turister som kommer fra utlandet, utenom Norden, som er kommet til landet de siste 14 dager:

 

  1. Turister som er kommet til Norge fra utlandet, utenom Norden, må snu og reise hjem om de er kommet inn landet de siste 14 dager. Med tilbakevirkende kraft fra 27. februar.
  2. Turister som er kommet til Norge fra utlandet, utenom Norden, de siste 14 dager tas i mot som gjest og da må hotellet/overnattingsstedet ha dem i karantene i de gjeldende 14 dager, tellende fra den dag de kom inn i landet.
  • Det er ikke tilrådelig med fysisk og sosial kontakt, og det anmodes om at dem ikke kan oppsøke fellesarealer og andre steder med tetthet av mennesker. Det vil si at det praktisk sett ikke er mulig å la dem bli bevertet i spisesal el.lign. hvis avstandskravene ikke kan overholdes, og det må slik vi ser det bli opprettet et tilbud for dem f.eks. med mat levert på dør.
  • Tilbakevirkende kraft i 14 dager gjeldende f.o.m. 27. februar betyr at hvis det kommer turister inn til dere som har kommet til landet f.eks. 1. mars, og dere velger å ta i mot dem som gjest, må dere tilby ovenforstående karantene t.o.m. 15. mars.

Vedtaket lyder som følger at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft f.o.m. 27. februar.

 

For at dere selv skal kunne fatte disse avgjørelser må dere nødvendigvis innhente opplysninger om når hotellgjesten ankom Norge. Hvis ikke gjestene frivillig vil opplyse om dette ser vi det slik at dere ikke har annet valg enn å bortvise dem.

 

For ytterligere offentlig informasjon henvises det til www.helsedirektoratet.no og www.fhi.no for deres del.

 

Det er ikke opp til ledelsen i enkelt firmaer å overprøve karantenebestemmelser fastsatt av Helsedirektoratet. Hjemmel til dette er hentet fra Smittevernloven. Se vedlagte vedtak fra Helsedirektoratet som er fattet.

På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å skulle vurdere rekvirering av hotell/overnattingssteder i Evenes. Rekvirering av hotell/overnattingssteder er uansett noe som må gjøres av helsedirektoratet etter anmodning fra kommunen. Se link for nærmere detaljer rundt slik praksis

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c11d23c2941940fb8993da8a4bfa65f1/6.3.2020-kgl.res---anvendelse-av-fullmaktsbestemmelsene-i-helseberedskapsloven.pdf

 

Berørte bedrifter oppfordres til å ta kontakt med Evenes kommune for samarbeid og samhandling. Det er viktig at vi spiller på hverandres styrker i en slik situasjon som vi står ovenfor.

 

Vi vil holde saken løpende oppdatert om vurderingen blir endret eller nye forhold tilsier annen tilnærming til problemstillingen.

 

Kommunens telefonnummer: 76981500, e-post:     

Tags: Korona